מדעי המדינה ומנהל ציבורי

הציבו לכם את היעד הבא

 • Home
 • PhD
 • מדעי המדינה ומנהל ציבורי

תוכנית הדוקטורט זו משלבת את תחום המחקר במדע המדינה ומנהל ציבורי, ומציגה בפני הסטודנט תרחיש של חשיבה ביקורתית, וגם דיון בבעיות חברתיות ופוליטיות מרכזיות, ניסוח שאלות מחקר וזיהוי פערי ידע בתחום מדע פוליטי.

התמורות של המערכת הפוליטית, שהתרחשו בספרד ובאמריקה הלטינית מאז תחילת המעבר לדמוקרטיה, הולכות וצומחות למחקר בתחומי הממשל, המנהל והמדיניות הציבורית, הצירים העיקריים לתכנית זו

העמקת מדיניות הרווחה, ביזור המערכת המנהלית, אינטגרציה אזורית ומדיניות ציבורית במסגרות על - לאומיות ותהליכי המודרניזציה של המנהל מחייבים הכשרה של חוקרים ואנשי מקצוע מוסמכים

בתכנית הדוקטורט ניתנת תשומת לב מיוחדת למוסדות פוליטיים, לניהול ציבורי ולניתוח המדיניות הציבורית.

תכנית הדוקטורט במדעי המדינה ומנהל ציבורי מציגה אינטרס חברתי גבוה, המיוצג על ידי הביקוש הגובר למחקר חברתי ופוליטי יישומי ולהכשרה למימוש של פעילויות מקצועיות מסוימות

למעשה, ובהתחשב דווקא בפרופיל המקצועי של חלק מהסטודנטים אשר ילמדו את הדוקטורט, כחברים במנהל הציבורי או בארגונים חברתיים ופוליטיים אחרים, מתוכננת לכלול בהצעה אחוז שמהם סטודנטים המעוניינים ללמוד במשרה חלקית

כמו כן, התוכנית קשורה ישירות לתכנית הארצית + D + i, הן לקידום מחקר איכותי, עדות לכך במקרה על ידי תרומה לפתרון הבעיות החברתיות והפוליטיות הנוכחיות של החברה הספרדית. לאחר מכן, את פרסום תוצאותיה בפורומים ומהדורות השפעה גבוהה צפויה.

פיתוח תוכנית הדוקטורט

תוכניות הדוקטורט יהיה תכנון של פעילויות האימון ואת ההתפתחות הטמפורלית שלהם ומשך כולל הארגון עם התלמידים נרשמו במשרה חלקית. ה - CGCD יבצע מעקב רבעוני של התפתחות תוכנית הדוקטורט, תוך התחשבות במה שנאמר בדוח האימות על נהלי הבקרה של פעילויות ההדרכה.

כמו כן, CGCD יבטיח כי המדריך של נוהלי טוב לכיוון של תזות דוקטורט מתעדכן באופן קבוע ו יבדקו כי המורה ומנחה תזה מוקצים כמתוכנן. CGCD  גם יבטיח לתת מסמך פעילות של בדיקת כל דוקטורט, הנתונים שלהם מאושרים ותוכנית המחקר ומסמך הפעילות ערוכים לכל דוקטורנט. לשם כך, ישמש את "תעודת הסטודנט".

לאור האינטרס של התוכנית בהשתתפות מומחים בינלאומיים, השתתפותם תוגדל ככל שיתיר סוגיות ותנאים כלכליים. עדות להשתתפות כזו ייאסף וינותח על ידי CGCD.

במהלך חמש השנים שלאחר הקריאה של עבודת הדוקטורט, הרופאים הבוגרים ילכו בעקבות הכנסתם לעבודהשיטת הסקר תבוצע, שתהיה שלוש וחמש שנים לאחר מועד הקריאה, לדעת את מצב התעסוקה שלהם, את השגת המלגות או סוגים אחרים של סיוע וסיפוק מהתכנית.

במקרה זה הד"ר שסיימו ואשר היו מקושרים לאוניברסיטת Murcia ,הם יידרשו לדווח על מידע שנתיהסקרים והדיווחים המתאימים יבוצעו על ידי מצפה התעסוקה של ה-  COIE.

שביעות רצון מהאימונים שקיבלו, מידע על הכנסת העובדים לבוגרים, וכן אחוז הסטודנטים המקבלים תמיכה בחוזים פוסט-דוקטורנטים וכל מידע אחר הנחשב רלוונטי ינותחו בקפידה על-ידי ה- CGCD כדי להסיק את המסקנות המתאימות ולבצע את השיפור פעולות שהיא רואה נוחכל זה יירשם בדקות המקבילות.

תוצאות תוכנית הדוקטורט

בהתבסס על האומדנים שנעשו בדוח או על ערכי הגבול (יעדים) שעשויים להיות נקבעים עבור האינדיקטורים השונים, ה- CGCD  ינתח את התוצאות השונות, תוך ציון הניתוח בדקות המקבילות.

המידע שיש לנתח יכלול לפחות:

 • תוצאות שביעות הרצון של הגורמים השונים המעורבים בתכנית הדוקטורט (סטודנטים לתואר שלישי, סגל אקדמי ואדמיניסטרטיבי ושירותים וכדומה).
 • ניוד התוצאות (ניוד- פרדימגה עכשווית במדעי החברה והרוח , החושפת את תנועת האנשים , הרעיונות) .
 • אחוז הסטודנטים לתואר שלישי המקבלים מענקים לחוזים פוסט-דוקטורטיים, כדי לבדוק האם מתקיימים תחזיות.
 • נתוני ההעסקה של הדוקטורט, במהלך שלוש השנים שלאחר קריאת התזה שלהם כדי לנתח אם הם נחשבים נאותים ותחזיות מתממשים.
 • תוצאות תוכנית הדוקטורט (תזות שיוצרו, שיעורי הצלחה במימוש זהה, איכות התזות ותרומות הנובעות מכך), כדי לבדוק אם התחזיות מתממשות.
 • מספר הסטודנטים החדשים והסטודנטים המגיעים ממדינות אחרות

במהלך תהליך הסקירה והשיפור, ה- CGCD ישתמש בתוצאות הניתוח כדי לדעת את התאמת התוכנית ולקבוע את פעולות השיפור שתראה לנכון.


מידע

מידע כללי על התואר.

תוכנית הדוקטורט זו משלבת את תחום המחקר במדע המדינה ומנהל ציבורי, ומציגה בפני הסטודנט תרחיש של חשיבה ביקורתית, וגם דיון בבעיות חברתיות ופוליטיות מרכזיות, ניסוח שאלות מחקר וזיהוי פערי ידע בתחום מדע פוליטי.

 • זמן לימודים - צרו קשר למידע נוסף
 • שיטת לימוד- Frontal
 • תואר מתקבל - PhD
 • Institue - אוניברסיטת מורסיה
 • עלות לימודים - צרו קשר למידע נוסף
 • מוכן באונסק"ו - כן
 • הכרה בארצו- כן
 • תואר - מדעי המדינה ומנהל ציבורי

תהליך הרשמה

תהליך ההרשמה ודרישות המוסד.

הליכי יישום ודרישות.

דרישות התוכנית :

בסעיף 7 להחלטת הרקטור 42/2012, מיום 6 בפברואר, אשר צווי פרסום תקנות הדוקטורט של אוניברסיטת מורסיה, נקבעו הדרישות לגישה לתכנית דוקטורט:

בהתאם לקבוע בסעיף 6 של צו מלכותי 99/2011, של 28 בינואר, באופן כללי, עבור גישה לתואר דוקטור רשמי יהיה צורך להיות ברשותו אישור הספרדי הרשמי של תואר, או שווה ערך, ו לתואר שני.

 1. כמו כן, מי שנמצא באחד מהמקרים הבאים עשוי לגשת אל:
  1. להיות בעל תואר רשמי באוניברסיטה הספרדית, או של חבר אחר במדינה של האזור האירופי להשכלה גבוהה, אשר זכאי לגשת אליו כל סטודנט בעל תואר שני בהתאם להוראות סעיף 16 של צו מלכותי 1393/2007, מיום 29 באוקטובר עברו לפחות 300 זיכוי ECTS במערכת הלימודים הרשמיים באוניברסיטה, אשר לפחות 60 מהם חייבים להיות ברמת המאסטר.
  2. כדי להיות בעל תעודת ספרדית רשמית של בוגר או בוגר, אשר משך, על פי הנורמות של חוק הקהילה, הוא לפחות 300 ECTS זיכויים. בוגרים אלה חייבים לקבל השלמות הכשרה חובה כאמור בסעיף 7.2 של הצו המלכותי 99/2011, של 28 בינואר, אלא אם כן בתוכנית הלימודים של תואר התואר המקביל כוללים מחקר קורסי הכשרה, שווה ערך הכשרה ערך זיכויים מחקר מן הלימודים של המאסטר.
  3. בוגרי אוניברסיטאות, שלאחר קבלת מקום הכשרה במבחן המקביל לגישה למקומות הכשרה בריאותית מיוחדת, עברו הערכה חיובית לפחות שנתיים של הכשרה תוכנית להשגת התואר הרשמי של כל ההתמחויות במדעי הבריאות.
  4. להיות בעל תואר שהתקבל על פי מערכות חינוך זרות, ללא צורך בכניסה, לאחר אימות על ידי ועדת הדוקטורט הכללי כי תואר זה מיוחס לרמה של חינוך שווה לתואר שני ספרדי רשמי, המדינה מסכימה להנפיק את התואר לשם גישה ללימודי דוקטורט. הודאה זו איננה מרמזת, בכל מקרה, ההומולוגציה של התואר הקודם בעל החזקה של בעל העניין, ולא על ההכרה בו למטרות אחרות מאשר לצורך גישה ללימודי דוקטורט.
  5. בנוסף לתואר ספרדי יהיה לו כינוי נוסף של ד"ר שהושג על פי ההסמכה הקודמת האוניברסיטה.

הכרה

ההכרה שיש למוסד.

ההכרה באוניברסיטה תקפה.

מועצת המנהלים מיום 6 ביולי 2012 אישרה את מערכת הבטחת האיכות של תוכניות הדוקטורט של אוניברסיטת מורסיה, אשר מצורפת אליה התיעוד, ומכסה את כל תוכניות הדוקטורט המושתלות בה.

מערכת זו כוללת את התוכן הצפוי עבור נקודה זו בצו המלכותי 99/2011 מיום 28 בינואר, אשר מסדיר לימודי דוקטורט רשמיים.

מדריך יישומי לבדיקה, שיפור התוצאות של תוכנית הדוקטורט.

הַצָגָה :

צו מלכותי 1393/2007 הקובע את ארגון החינוך הרשמי באוניברסיטאות (שהותקן על-ידי הצו המלכותי מס '861/2010) קובע את המסגרת הכללית להסדרת תהליכי האימות, המעקב וההסמכה שאליהם מתייחסים לימודי האוניברסיטאות.

צו מלכותי 99/2011, אשר מסדיר לימודי הדוקטורט הרשמי, הוא מסגרת התייחסות לארגון של לימודי דוקטורטתקנה זו משלבת המלצות המתייחסות למבנה ולארגון של הדוקטורט, לכישורים שיירכשו על ידי דוקטורט, תנאי הגישה ופיתוח הקריירה המחקרית בשלב הראשוני, תפקידו הבסיסי של פיקוח ופיקוח על חוקר, להחדרת הכשרה זו בסביבת מחקר המעודדת תקשורת ויצירתיות, בינאום והתגייסות.

מסמך זה, המביא בחשבון את התקנות הנ"ל וכן את פרוטוקול ההערכה לאימות לימודי הדוקטורט הרשמיים, הוא מדריך המאפשר את יישום מערכת אבטחת האיכות ואת שינוי ושיפור תוכניות הדוקטורט באמצעות ניתוח תוצאות שונות שהושגו.

מערכת אבטחת איכות לתכניות דוקטורט באוניברסיטת מורסיה :

מערכת אבטחת האיכות של תוכניות הדוקטורט של אוניברסיטת מורסיה מבוססת על איסוף מידע על היבטים מרכזיים של פיתוח של תוכניות אלה כדי להמשיך עם ניתוח רפלקסיבי שממנו המסקנות המתאימות ייקבעו, בכל מקרה, כדי פתרון של סטיות אפשריות ועל תרומת ההצעות לשיפור

ניתוח זה הוא אבן הפינה של המערכת ולכן חיוני כי הוא ישקף בצורה נוחה בדקות השונות של ועדת הבטחת האיכות של התכנית (סעיף 3). בדרך זו, הפרוטוקולים יראו את תפקודן של תוכניות הדוקטורט בכל התחומים.

תכניות הדוקטורט פותחה על פי תכנון קודם המבוסס על הדוח המיועד לאימות, תוצאות הפיתוח הינן פרטי המידע אשר על ועדת האיכות לאבחן לפי הפיסקה הקודמת.


המוסד

פרטים על המוסד האקדמי

 • שם המוסד -
 • מדינה - SPAIN
 • כתובת - Edificio Rector Soler - Campus de Espinardo - 30071

הרשמו לניוזלטר שלנו כדי להתעדכן בכל החידושים.

© CSM 2015 - All rights reserved.