ראיית חשבון

הפכו לאנשים עם המספרים

 • Home
 • MA
 • ראיית חשבון

להיות בעל תואר אקדמי רשמי בספרד או אחרת שהונפקו על ידי מוסד להשכלה גבוהה של אירופה השכלה גבוהה אזור (EHEA), המאפשר לך לגשת לתואר שני.
בוגרי המערכות החינוכיות מחוץ לאוניברסיטת EHEA רשאים לגשת ללימודי תואר שני בלי לקבל את התוארבעבר, על האוניברסיטה לוודא שהם מעניקים רמה של הכשרה השווה לתארים המקבילים הרשמיים באוניברסיטה הספרדית, וכי התואר המתקבל מזכה, במדינה המנפיקה את התואר, כדי לגשת לקורסים לתואר שני

הגישה בדרך זו לא תשפיע בכל מקרה על ההומולוגיה של התואר הקודם, המצוי בידי בעל העניין, ולא על ההכרה בו למטרות אחרות מאשר ללימודי התואר השני.
על מנת לקבל גישה ללימודי M.A, מי שמקבל תואר זר שאינו מאושר בספרד, חייב לבקש מראש את תהליך ההכשרה לאימות רמת ההכשרה המקבילה ללימודיהם באחת הכישורים הספרדיות הרשמיות
הבקשה לאימות רמת ההכשרה המקבילה תועלה לוועדות ענפי הידע של הוועדה הכללית של הדוקטורט, אשר יפתור את הבקשותהבקשה תעובד באופן שנקבע בכללים ובהוראות להרשמה ולרישום.
בהקשר זה, חשוב להבהיר כי תלמידים יוכלו לגשת לתואר שני בחשבונאות בעלי תארים אקדמיים רשמיים, אשר פרופילים המתאימים ביותר הם תואר ראשון במינהל עסקים וניהול ותואר במנהל עסקים.

 

הוֹדָאָה :

בהתאם לתקנה המסדירה את לימודי האוניברסיטה הרשמיים של אוניברסיטת מורסיה במאמרו 4.2 (https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-por-el-que-se- regulate-the-university) אושרה על ידי מועצת המנהלים ב -24 / 05/2013), קבלה למורה יוחלט על ידי המרכז המציע אותו בהצעה של הוועדה האקדמית of המאסטר, על פי תקנה 16.

הוועדה תשתמש בקריטריונים שנקבעו קודם לכן בתכנית הלימודים לתואר שני, אשר יש לקחת בחשבון:

 

· הערכת תוכנית הלימודים.

 

· הערכה של היתרונות של רלוונטיות מיוחדת או משמעות ביחס למורה

 

· כל קריטריון או נוהל אחר, אשר לדעת הוועדה האקדמית של המאסטר, מאפשר לאמת את התאמתו של המבקש למלא את המחקרים הנדרשים.

 

בהתחשב באמור לעיל בחירת הנרשמים תתקיים לפי הסולם הבא, אשר יחול על ידי הוועדה האקדמית הראשית:

 

1) שיא אקדמי (על פי התקן על מערכת ההסמכה וחישוב ההערה הממוצעת של השיאים האקדמיים): עד 6 נקודות.

 

2) קורות חיים: עד 4 נקודות.

 

- לימודים אחרים: תעודה (1 נקודות), תואר ראשון (1.5 נקודות). תואר שני באוניברסיטה (2 נקודות). מקסימום: 2 נקודות

 

- יתרונות אקדמיים אחרים:

 

פרסומים (מאמר במגזין: 0,25, ספר: 0,50). מקסימום: 0.5 נקודות.

 

· קורסים מ -30 שעות (0.1 נקודות). מקסימום: 0.5 נקודות.

 

· סטודנט פנימי (0.25 לשנה). מקסימום 0.50.

 

· מלגת שיתוף פעולה (0.25 לשנה). מקסימום 0.50.

 

- ניסיון מקצועי בתחום החשבונאות, החשבונאות או הביקורת (0.5 בשנה). מקסימום: 4 נקודות.

 

במקרה של ניקוד שווה הוועדה רשאית לנהל ראיונות עם המועמדים. מימוש הראיון יהיה ביחידת התמיכה לסטודנטים עם מוגבלות מסויימת, במקרה של תלמידים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים הנגזרים ממנה (http://www.um.es/adyv/diversidad.php). שירות זה יעריך את הצורך בהתאמות קוריקולריות אפשריות, מסלולים או מחקרים חלופיים במקרה של תלמידים בעלי צרכים חינוכיים ספציפיים הנובעים מנכות.

3. המרכז יפרסם את רשימות המאושפזים במורה פעם קיבל את ההצעה של הוועדה האקדמית של אותו אחד.

4. על הסטודנטים להגיש בקשה להתקבל לתואר שני מוסמך, ועם קבלתם לתואר שני המקביל ימשיכו למסד את ההרשמה שלהם, במועדים ובדרישות שנקבעו בכללים ובהוראות הקבלה וההרשמה. כי למטרות אלה יאושר על ידי החלטת הרקטור לכל שנת לימודים.

5. מערכות הקבלה והנהלים יכללו, במקרה של סטודנטים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים הנובעים מנכות, שירותי תמיכה וייעוץ הולמים, אשר יעריכו את הצורך בהתאמות קוריקולריות אפשריות, מסלולים או מחקרים חלופיים.

6. ההודאה לא תשפיע, בכל מקרה, על כל שינוי בהשפעה האקדמית, ובמקרה המתאים, על אנשי מקצוע התואמים את דרגת הבעלות הקודמת של בעל העניין, ולא את הכרתם למטרות שאינן לימודי תואר שני.


מידע

מידע כללי על התואר.

תואר זה נועד להכשיר מומחים בתחום הביקורת, באופן שיאפשר להם להתייחס באופן היעיל ביותר לכיוון או להתנהלות של ביקורת מכל סוג או ממד. הריבית על החברה אינה מוטלת בספק, שכן פעילות הביקורת נחוצה לכל אותן חברות אשר חייבות להגיש דוח ביקורת מדי שנה יחד עם חשבונותיהן השנתיים

 • זמן לימודים -
 • שיטת לימוד- Frontal
 • תואר מתקבל - MA
 • Institue - אוניברסיטת מורסיה
 • עלות לימודים - צרו קשר למידע נוסף
 • מוכן באונסק"ו - כן
 • הכרה בארצו- כן
 • תואר - ראיית חשבון

תהליך הרשמה

תהליך ההרשמה ודרישות המוסד.

גִישָׁה

להיות בעל תואר אקדמי רשמי בספרד או אחרת שהונפקו על ידי מוסד להשכלה גבוהה של אירופה השכלה גבוהה אזור (EHEA), כי מסמיך את המנפיק של התואר כדי לגשת לתואר שני.
בוגרי המערכות החינוכיות מחוץ לאוניברסיטת EHEA רשאים לגשת ללימודי תואר שני בלי לקבל את התואר. בעבר, על האוניברסיטה לוודא שהם מעניקים רמה של הכשרה השווה לתארים המקבילים הרשמיים באוניברסיטה הספרדית, וכי התואר המתקבל מזכה, במדינה המנפיקה את התואר, כדי לגשת לקורסים לתואר שני. הגישה בדרך זו לא תשפיע בכל מקרה על ההומולוגיה של התואר הקודם, המצוי בידי בעל העניין, ולא על ההכרה בו למטרות אחרות מאשר ללימודי התואר השני.
על מנת לקבל גישה ללימודי מאסטר, מי שמקבל תואר זר שאינו מאושר בספרד, חייב לבקש מראש את תהליך ההכשרה לאימות רמת ההכשרה המקבילה ללימודיהם באחת הכישורים הספרדיים הרשמיים.
הבקשה לאימות רמת ההכשרה המקבילה תועלה לוועדות ענפי הידע של הוועדה הכללית של הדוקטורט, אשר יפתור את הבקשות. הבקשה תעובד באופן שנקבע בכללים ובהוראות להרשמה ולרישום.
בהקשר זה חשוב להבהיר כי תלמידים יוכלו לגשת לתואר שני בחשבונות חשבון בעלי תארים אקדמיים רשמיים, אשר פרופילים המתאימים ביותר שלהם הם תואר ראשון במנהל עסקים וניהול ותואר במנהל עסקים.

הוֹדָאָה

בהתאם לתקנה המסדירה את לימודי האוניברסיטה הרשמיים של אוניברסיטת מורסיה במאמרו 4.2 (https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-por-el-que-se- regulate-the-university (אושרה על ידי מועצת המנהלים ב -24 / 05/2013), קבלה למורה יוחלט על ידי המרכז המציע אותו בהצעה של הוועדה האקדמית of המאסטר, על פי תקנה 16.

הוועדה תשתמש בקריטריונים שנקבעו קודם לכן בתכנית הלימודים לתואר שני, אשר יש לקחת בחשבון:

· הערכת תוכנית הלימודים.

· הערכה של היתרונות של רלוונטיות מיוחדת או משמעות ביחס למורה

· כל קריטריון או נוהל אחר, אשר לדעת הוועדה האקדמית של המאסטר, מאפשר לאמת את התאמתו של המבקש למלא את המחקרים הנדרשים.

בהתחשב באמור לעיל בחירת הנרשמים תתקיים לפי הסולם הבא, אשר יחול על ידי הוועדה האקדמית הראשית:

1) שיא אקדמי (על פי התקן על מערכת ההסמכה וחישוב ההערה הממוצעת של השיאים האקדמיים): עד 6 נקודות.

2) קורות חיים: עד 4 נקודות.

- לימודים אחרים: תעודה (1 נקודות), תואר ראשון (1.5 נקודות). תואר שני באוניברסיטה (2 נקודות). מקסימום: 2 נקודות

- יתרונות אקדמיים אחרים:

פרסומים (מאמר במגזין: 0,25, ספר: 0,50). מקסימום: 0.5 נקודות.

· קורסים מ -30 שעות (0.1 נקודות). מקסימום: 0.5 נקודות.

· סטודנט פנימי (0.25 לשנה). מקסימום 0.50.

· מלגת שיתוף פעולה (0.25 לשנה). מקסימום 0.50.

- ניסיון מקצועי בתחום החשבונאות, החשבונאות או הביקורת (0.5 בשנה). מקסימום: 4 נקודות.

במקרה של ניקוד שווה בקנה מידה ובמיוחד הוועדה רשאית לנהל ראיונות עם המועמדים. מימוש הראיון יהיה יחידת התמיכה לתלמידים עם מוגבלות, במקרה של תלמידים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים הנגזרים ממנה (http://www.um.es/adyv/diversidad.php). שירות זה יעריך את הצורך בהתאמות קוריקולריות אפשריות, מסלולים או מחקרים חלופיים במקרה של תלמידים בעלי צרכים חינוכיים ספציפיים הנובעים מנכות.

3. המרכז יפרסם את רשימות המאושפזים במורה פעם קיבל את ההצעה של הוועדה האקדמית של אותו אחד.

.4 על הסטודנטים להגיש בקשה להתקבל לתואר שני לתואר שני מוסמך, ועם קבלתם לתואר שני המקביל, ימשיכו למסד את ההרשמה שלהם בצורה, במועדים ובדרישות שנקבעו בכללים ובהוראות הקבלה וההרשמה. כי למטרות אלה יאושר על ידי החלטת הרקטור לכל שנת לימודים.

5. מערכות הקבלה והנהלים יכללו, במקרה של תלמידים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים הנובעים מנכות, שירותי תמיכה וייעוץ הולמים, אשר יעריכו את הצורך בהתאמות קוריקולריות אפשריות, מסלולים או מחקרים חלופיים.

6. ההודאה לא תשפיע, בכל מקרה, על כל שינוי בהשפעה האקדמית,


הכרה

ההכרה שיש למוסד.

ההכרה באוניברסיטה תקפה.

בפקולטה לכלכלה ועסקים יש מערכת אבטחת איכות (QMS), אשר היקפה תואם את כל הכישורים הרשמיים של המרכז בהם היא אחראית, בין היתר תוכנית זו.

בתיעוד של מערכת אבטחת האיכות, צוין, בין היתר, הגוף האחראי ל - QMS (ועדת הבטחת האיכות של הפקולטה,) התהליכים המאפשרים קבלת מידע על התפתחותה, ניידותה ותוצאותיה, וכן על התהליכים עבורם מנותחות, נסקרות ומשופרות ומספקת מידע לציבור. בנוסף, תהליך ספציפי זמין על ההשעיה של תוכניות שונות.

 

הוועדה האקדמית של תכנית זו תפעל כאחראית על יישום מערכת ניהול האיכות של המרכז בתואר זה.

 

תואר שני בחשבונאות - כלכלה ומחקר.


המוסד

פרטים על המוסד האקדמי

 • שם המוסד -
 • מדינה - SPAIN
 • כתובת - Edificio Rector Soler - Campus de Espinardo - 30071

הרשמו לניוזלטר שלנו כדי להתעדכן בכל החידושים.

© CSM 2015 - All rights reserved.