דוקטורט בשפות, ספרות ותרבות, ויישומיהם

נתיב את העתיד שלך

 • Home
 • PhD
 • שפות, ספרות ותרבות ויישומיהם

מצגת (דוקטורט בשפות, ספרות ותרבות ויישומיהם)

המטרה העיקרית של תוכנית הדוקטורט בשפות, בספרות, בתרבות וביישומים שלהם, המוצעת במשותף על ידי אוניברסיטת פוליטצ'ניצה דה ולנסיה ואוניברסיטת ולנסיה, היא להכשיר דוקטורט בתחום הבלשנות האפליקטית. המטרה היא להכשיר חוקרים ואנשי מקצוע מוכשרים בתחומי הידע הקשורים ללימודי פילולוגיה, לימודי תרבות ותיאוריה ולימוד לשוניים. תחומי הלימוד הם:

הז'אנרים והשיח המיוחד; טרמינולוגיה ותרגום; בלשנות קורפוס; בלשנות קוגניטיבית; עיבוד השפה הטבעית.

הוראת שפות נוספות; לימוד שפה ותקשורת; הערכת שפת הלמידה.

ניתוח ועיצוב כלים חינוכיים-חינוכיים; סימולציה וטכנולוגיות מידע ותקשורת; לימוד שפה בסיוע מחשב; למידה בשפה האנגלית; ניתוח והערכה של מערכות ניהול למידה מקוונות.

פרופיל הגישה המומלץ לתוכנית דוקטורט זו מורכב, בקיצור, מהכשרה כללית הומניסטית מוצקה ואימון ספרותי-לשוני ספציפי. כלומר, ידע דקדוקי מתקדם ומיומנות באחת משפותיו של התלמיד ולפחות שפה זרה אחת; ידע ספרותי מעמיק, כמו גם את היכולת לנתח ולפרש טקסטים ברמות שונות; עניין בתופעות חברתיות ותרבותיות, וכן ידע בתחומים אחרים של מדעי הרוח.

פרופיל סיום הלימודים

פרופיל הבוגרים יהיה דוקטורט בשפות, בספרות, בתרבות ובבקשותיהם, המתמחה בכל אחד מהתחומים המצוינים במטרות. כמו כן, הם ירכשו מיומנויות כאשר פרשו וניתוח תוצאות ולהפיץ אותם באמצעות הכתיבה והצגת מסמכים.


מידע

מידע כללי על התואר.

פרופיל הגישה המומלץ לתוכנית דוקטורט זו מורכב, בקיצור, מהכשרה כללית הומניסטית מוצקה ואימון ספרותי-לשוני ספציפי. כלומר, ידע דקדוקי מתקדם ומיומנות באחת משפותיו של התלמיד ולפחות שפה זרה אחת; ידע ספרותי מעמיק, כמו גם את היכולת לנתח ולפרש טקסטים ברמות שונות; עניין בתופעות חברתיות ותרבותיות, וכן ידע בתחומים אחרים של מדעי הרוח.

 • זמן לימודים - צרו קשר למידע נוסף
 • שיטת לימוד- Long Distance
 • תואר מתקבל - PhD
 • Institue - אוניברסיטת פולטכניקה של ולנסיה
 • עלות לימודים - צרו קשר למידע נוסף
 • מוכן באונסק"ו - כן
 • הכרה בארצו- כן
 • תואר - שפות, ספרות ותרבות ויישומיהם

תהליך הרשמה

תהליך ההרשמה ודרישות המוסד.

דרישות גישה

ההרשמה מראש היא תהליך שבו מועמד חל על הקבלה לתכנית דוקטורט.

הדרישות שעל המבקש לעמוד בהן צריכות להיות מוסדרות על פי הצו המלכותי 99/2011. לידיעתך, המידע המוצג כאן הוא רק סיכום. אם יש לך ספקות כלשהם, אנא צור קשר עם בית הספר לדוקטורט.

מידע ספציפי עבור מועמדים מחוץ EHEA.

תהליך ההרשמה הוא מקוון לחלוטין. אם אתה לא צריך UPV המשתמש תצטרך לבקש אחד כצעד ראשון של היישום. בתום תהליך ההרשמה יש להעלות עותק PDF של המסמכים הדרושים. המקור (או עותקים מאושרים / חוקיים) יידרש מאוחר יותר, לאחר העטיפה הרשמית.

הוועדה האקדמית של תוכנית הדוקטורט המבוקשת תבחן את הבקשה ובמקרה של צורך במידע נוסף, תיצור קשר עם המועמד. בהתאם לשירותים של בית הספר לדוקטורט, המועד האחרון לפתרון הבקשות (שהוגש כדין) הוא 45 ימים.

ההרשמה היא שנתית (לפי שנת לימודים), וכמו בכל דרגה אחרת, יש לחדש את החובה בכל תקופת הדוקטורט.

דרישות גישה לתלמידים חדשים

תואר ראשון + תואר שני, עם סך של 300 ECTS (מינימום) של לפחות 60 ECTS חייב להיות ברמת המאסטר.

תואר של חמש שנים (או יותר) של תוכניות קודמות (מהנדס, בעל רישיון, אדריכל, ...) עם שוויון לתארים.

מעלות מחוץ EHEA עם שוויון לתארים הורים (חייב לספק תעודה שהונפקו על ידי אוניברסיטת המוצא כי התואר נותן גישה ללימודי דוקטורט בארץ הבית).

דרישות אחרות

עותק PDF של התיעוד הבא יתבקש להשלים את ההרשמה מראש לתכנית דוקטורט:

 • העתק של מסמך זיהוי (תעודת זהות אירופית, דרכון, NIE, DNI). עבור אלה המספקים עותק של הדרכון, עליהם לספק, בהקדם האפשרי, עותק של מספר הזיהוי של זרים שיסופק על ידי הממשל הספרדי המוסמך.
 • תואר ותעודה אקדמית (תמליל של רשומות) של כל המחקרים המוכרים כדי להצדיק את דרישות הגישה (תואר ראשון ותואר ראשון) , לא הכרחי עבור מחקרים שבוצעו ב UPV
 • קורות חיים, יחד עם כל תיעוד אחר המוכיח את היתרונות.
 • כל תוכנית דוקטורט יכולה להוות דרישה נוספת לצורך לספק תיעוד ספציפי: הצעת תוכנית מחקר, הצעת מנהל תזה ועוד. בדוק לפני החלק המתאים לכל תוכנית דוקטורט.
 • אם התואר השני הוא מחוץ EHEA, תעודה שהונפקו על ידי האוניברסיטה הביתה עולה כי מחקרים אלה מאפשרים גישה ללימודי דוקטורט במדינה זו.

העתק של תיעוד זה יועלה לשרת UPV דרך אותו יישום מראש מתגלגל (כמו השלב האחרון של תהליך טרום רול). הפורמט חייב להיות קובץ PDF אחד לכל מסמך.


הכרה

ההכרה שיש למוסד.

דוקטורט בשפות, ספרות ותרבות, ויישומיהם

- כדרישה כללית של גישה, המועמדים חייבים להיות באחד המקרים של סעיף 6 של RD 99/2011 או של הוראה נוספת נוספת של צו המלכותי.

כדרישה ספציפית:

- פרופילים מוסמכים של המועמדים. האנשים שסיימו את התואר השני הקשורים לתכנית דוקטורט זו מוזכרים לעיל. כמו כן, אלה שקיבלו, בהתאם להוראות 778/98 RD, דיפלומה של מחקרים מתקדמים (DEA), או מחקר בקיאות, כפי מוסדר על ידי RD 185/85, בתכניות דוקטורט הקשורים אליו.

- פרופילי הכנסה אחרים. אנשים אשר סיימו תואר שני רשמי אחרים, לאומיים או זרים, אשר מציעים הכשרה לפתח את קווי המחקר המתואר בתוכנית דוקטורט זה ייחשב גם מתאים.

-סטודנטים העומדים בדרישות תכנית הדוקטורט והוועדה האקדמית של התכנית יהיו אחראים לאימות הדרישות הקודמות להרשמה לדוקטורנט.

כקריטריונים לקבלה:

על מנת להעריך את התאמתם של המועמדים, יירשמו השיאים האקדמיים ביחס לקווי המחקר שבכוונתם לפתח, ניסיון מקצועי ורמת הכישורים באחת משפותיהם (ספרדית, קטלאנית) . כל היתרונות שיש למועמד בתכנית הלימודים שלו חייבים להיות מוסמכים בצורה תיעודית, ואם ועדת הקבלה תיראה מתאימה, באמצעות ראיון אישי.

באשר להשלמתם של לימודי הדוקטורט במשרה חלקית, על המועמדים להצדיק את הסיבות (עבודה, משפחה, אישיות ...) למי שרוצה להפיק תועלת ממודל זה. שינוי האופן בו התממשו לימודי הדוקטורט יאושר על ידי הרשות לאור השינויים בתנאים שנטען על ידי המבקשים.

הערכת המעלות על מנת לקבוע את סדר העדיפות של הקבלה של תלמידים, הן במשרה מלאה והן במשרה חלקית, תותאם לסולם הבא:

 • שיא אקדמי: 70%
 • זכויות אחרות: 30%
 • תואר יוצא דופן או תואר (5%)
 • פרס מאסטר יוצא דופן (5%)
 • השלמת תואר שני (5%)
 • ידע בשפות שונות מאלה של תארים קודמים (5%)
 • השגת מלגות (5%)
 • ניסיון מקצועי בתחום הדוקטורט (5%)

 


המוסד

פרטים על המוסד האקדמי

 • שם המוסד -
 • מדינה - AFGHANISTAN
 • כתובת - Camí de Vera, s/n, 46022 València, España

הרשמו לניוזלטר שלנו כדי להתעדכן בכל החידושים.

© CSM 2015 - All rights reserved.