WAO - World Academic Online

It's time to challenge your future

WE ARE THE FUTURE

When all roads lead to innovation

ברוכים הבאים לאתר וורלד אקדמיק.

תקנון אתר וורלד אקדמיק מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

התנאים הבאים המפורטים בתקנון מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת ההרשמה באתר וורלד אקדמיק באינטרנט כמו גם מהי מדיניות המחירים הנוהגת באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, כיצד תשוגר אליך הזמנתך, באילו תנאים אתה רשאי לבטל עסקאות שביצעת באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים.

הנך מתבקש, אפוא, לקרוא תנאים אלו בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין אתר וורלד אקדמיק וההרשמה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. פירוט התנאים:

1.       כללי

1.1.    כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, מבלי שתידרש הסכמתו המפורשת וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2.    הגדרות:

אתר וורלד אקדמיק / וורלד אקדמיק / אתר – אתר האינטרנט וורלד אקדמיק שכתובתו www.worldacademic.online המופעל על ידי וורלד אקדמיק והינו בבעלות וורלד אקדמיק.

פעולה באתר - כל פעולת רכישה המוצעים באתר.

מבצע פעולה באתר - כל גולש אשר עושה שימוש באתר או בשירותים שאנו מציעים.

1.3.    רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את האתר כלפי מבצעי הפעולות באתר.

1.4.    וורלד אקדמיק מציעה לכם את שירותיה בכפוף לתנאי השימוש, אשר יתכן ויתעדכנו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי לפרסם הודעה בעניין וללא הודעה מראש, מכל סיבה. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש, תופיע תמיד בעמוד הזה ותבוא במקום כל הגרסאות הקודמות. קישור לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש יופיע בעמוד הבית של www.worldacademic.online.

 

2.       מהו אתר וורלד אקדמיק

2.1.    אתר וורלד אקדמיק הינו אתר מידע אלקטרוני ללימודים אקדמיים בחו"ל, המופעל ומנוהל על ידי וורלד אק בע"מ. באתר זה תוכלו להרשם לאחת מתוכניות הליווי האקדמי שלנו, לקבלת שירות ממנטורים שלנו.

2.2.    אתר וורלד אקדמיק מנוהל ומופעל על ידי וורלד אקדמיק ח.פ.  515795581 . בכל שאלה הנוגעת לאתר וורלד אקדמיק תוכל לפנות למוקד שירות הלקוחות של וורלד אקדמיק באמצעות פתיחת פניה או בדואר אלקטרוני support@worldacademic.online. מוקד שירות הלקוחות של וורלד אקדמיק פועל בימים א'- ה' בין השעות 09:00-18:00.

3.       מי רשאי לרכוש באתר וורלד אקדמיק באינטרנט?

3.1.    בכפוף להוראות תנאי תקנון זה, כל המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט - רשאי לרכוש את החבילות המוצעות למכירה, בכל אחת משיטות המכירה באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, זאת בתנאי שהשלים את תהליך ההרשמה לשירות ומסר את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות או דרכון.

3.2.    יצוין כי אתר וורלד אקדמיק לרבות בעליו, שומר לעצמו את הזכות הבלעדית ובלא מתן הודעה מוקדמת, שלא לאפשר לגולש מסוים, לרכוש שוברים ו/או קופונים באתר וורלד אקדמיק באינטרנט - וזאת מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא וגם אם הזמין בעבר שוברים ו/או קופונים באמצעות השירות.

3.3.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי אתר וורלד אקדמיק לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר וורלד אקדמיק באינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.3.1.אם בעת ההרשמה באתר וורלד אקדמיק באינטרנט מסרת במתכוון פרטים שגויים.

3.3.2.אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו וספקיו של אתר וורלד אקדמיק.

3.3.3.אם השתמשת בשירותי אתר וורלד אקדמיק באינטרנט לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

3.3.4.אם הפרת את תנאי תקנון זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע אתר וורלד אקדמיק.

3.3.5.אם אתה חייב כספים לאתר וורלד אקדמיק או לחברות ו/או בתי עסק הקשורים עמו ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

3.3.6.אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

4.     ההרשמה לאתר וורלד אקדמיק באינטרנט

4.1.    בעת ההרשמה לאתר וורלד אקדמיק באינטרנט תתבקש להזין, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם פרטי, שם משפחה, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות, כתובת מייל, דרכי ההתקשרות עמך ועוד) וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך. הנך מודע לכך כי חלה עליך חובה למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ומתחייב לעשות כן.

4.2.    במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים של הרוכש אתר וורלד אקדמיק יהיה רשאי לבטל את ההזמנה.

4.3.    שם משתמש וסיסמה 

בעת ההרשמה לאתר וורלד אקדמיק באינטרנט תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתרכוש שוברים ו/או קופונים באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, תוכל להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמה שבחרת יזהה אותך ויחסוך ממך את הצורך למלא שוב את פרטייך האישיים. יהיה עלייך רק לוודא כי פרטייך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. אם אינם מעודכנים, אתה תתבקש לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתך ובמקרה הצורך אף ליצור עמך קשר. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות של אתר וורלד אקדמיק.

4.4.    שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות. זכור: ככל שתחליף את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תטיב את ההגנה על המידע בחשבונך.

4.5.    הנך מצהיר כי הובע לידיעתך בתקנון זה דבר החקיקה על פיה אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה והשובר ו/או הקופון לא יסופקו לך.

4.6.    בית העסק וורלד אקדמיק מתחייב לפעול כמיטב יכולתו לשמירת המידע ולא יעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.

4.7.    לוורלד אקדמיק ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

4.8.    הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ החוק. וורלד אקדמיק ו/או בתי עסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבתי עסק ו/או לוורלד אקדמיק ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

4.9.    מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי וורלד אקדמיק הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי וורלד אקדמיק ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

 

8.       תשלומים

8.1.    רכישה שאושרה מהווה הרשמה לתוכנית, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור התוכנית.

8.2.    חיוב הגולש - הרוכש יתבצע על ידי וורלד אקדמיק וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

8.3.    במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל זכייתך.

 

9.       אמצעי תשלום

9.1.    אתר וורלד אקדמיק באינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליך להיות בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.

9.2.    וורלד אקדמיק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר וורלד אקדמיק באינטרנט מכבד.

 

10.   עדכון מחירים

10.1.         אתר וורלד אקדמיק זכאי לשנות את מחירי ההרשמה לרבות את גובה אחוז ההנחות, כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.ינטרנט.

10.2.         כל המחירים המפורטים באתר וורלד אקדמיק באינטרנט נקובים בשקלים חדשים. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה, באתר וורלד אקדמיק, כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

11.   ביטול עסקה

11.1.         בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מבניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות.

11.2.         ביטול השתתפות ברכישה כלשהי באתר וורלד אקדמיק יעשה באמצעות הדואר ויכלול את פרטי הרוכש/ הגולש כולל ת.ז. ואת פרטי הרכישה.

11.3.         זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

11.3.1.    לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

11.3.2.    לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.

11.3.3.    טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

11.3.4.    טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

11.4.         דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.

11.5.         דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי וורלד אקדמיק. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בוויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן וורלד אקדמיק יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

11.8         - בהתאם לחוק הגנת הצרכן, נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

 

13.   סודיות ופרטיות

13.1.         האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה. האתר לא יעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת לבתי עסק וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר.

13.2.         על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל האתר לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.

13.3.         מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.

13.4.         וורלד אקדמיק שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם צוין באתר כי אינך מעוניין בכך.

13.5.         וורלד אקדמיק לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, למעט במקרים המפורטים להלן:

13.5.1.      במקרה שהעברה כזו דרושה כדי לזכותכם בהטבות במסגרת מועדון צרכנים, המשרת את לקוחות וורלד אקדמיק. במקרה זה תהיה וורלד אקדמיק רשאית גם לקבל מן המועדון את כל המידע אודותיך, הדרוש לה כדי לזכותכם בהטבות אלה

13.5.2.      במקרה שהלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר ובתי העסק.

13.5.3. במקרה שהלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

13.5.4.    אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.

13.5.5.    אם התקבל בידי וורלד אקדמיק צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

13.5.6.    בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין האתר.

13.6.         וורלד אקדמיק שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר וורלד אקדמיק באינטרנט מידע אודות הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, שוברים ו/או קופונים שרכשתם, מידע או פרסומות שקראתם באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, העמודים שצפיתם בהם, ההצעות שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.

13.7.         וורלד אקדמיק שומרת לעצמה את הזכות לדוור כל לקוח אשר נרשם לאתר, כמובן שהאתר יאפשר הסרה מתפוצה זו לפי חוקי הספאם של מדינת ישראל.

 

14.   אחריות

14.3.         כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיניכם על גבי מסך המחשב. וורלד אקדמיק לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או במראה המוצר בתמונה או בקשר לטיבם או התאמתם לצרכיך או לתיאורם.

14.4.         השירות באתר וורלד אקדמיק באינטרנט ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וורלד אקדמיק בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.

14.5.         במסגרת הביקור באתר וורלד אקדמיק באינטרנט יוצג בפניכם מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מוורלד אקדמיק ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, וורלד אקדמיק אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלו לבוא לוורלד אקדמיק בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות וורלד אקדמיק באתר וורלד אקדמיק באינטרנט ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

14.6.         וורלד אקדמיק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מוורלד אקדמיק באינטרנט או בעקבות ביקורכם באתר.

14.7.         וורלד אקדמיק מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

14.8.         וורלד אקדמיק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

14.9.         וורלד אקדמיק לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

14.10.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל וורלד אקדמיק לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 

15.   שינויים באתר ובשירות

15.1.    וורלד אקדמיק רשאית לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר וורלד אקדמיק באינטרנט וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

15.2.    וורלד אקדמיק תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וורלד אקדמיק בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

16.   איסור שימוש מסחרי

16.1.    אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות השוברים ו/או קופונים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של וורלד אקדמיק בכתב ומראש.

 

17.   הפסקת שירות אתר וורלד אקדמיק באינטרנט

17.1.    וורלד אקדמיק רשאית להפסיק באופן זמני את שירות אתר וורלד אקדמיק באינטרנט או לבטלו כליל, וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. וורלד אקדמיק זכאית בכלל זה לאגד את אתר וורלד אקדמיק באינטרנט כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר וורלד אקדמיק באינטרנט לצד שלישי, ובלבד שזכויותיכם על פי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה זה יועברו כל פרטיכם לתאגיד שיקבל את הזכויות באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, ואתם מסכימים לכך מראש.

 

18.   קישורים

18.1.    במידה ויש באתר וורלד אקדמיק באינטרנט קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט, שאינם בבעלות וורלד אקדמיק (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליכם לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נקבע על ידי וורלד אקדמיק ואין לה שליטה עליהם. יתכן שתמצאו שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

18.2.    וורלד אקדמיק אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה.

18.3.    לוורלד אקדמיק אין אפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד.

18.4.    וורלד אקדמיק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מוורלד אקדמיק באינטרנט או בעקבות ביקורכם באתר וורלד אקדמיק באינטרנט.

18.5.    וורלד אקדמיק איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר וורלד אקדמיק באינטרנט יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל. וורלד אקדמיק רשאית לסלק מוורלד אקדמיק באינטרנט קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

19.   אבטחת מידע

19.1.    וורלד אקדמיק מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר וורלד אקדמיק באינטרנט. חדירה למערכות המחשב של וורלד אקדמיק באינטרנט או של וורלד אקדמיק מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל, אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, וורלד אקדמיק אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את אתר וורלד אקדמיק באינטרנט. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר וורלד אקדמיק באינטרנט - לרבות מידע שנאגר אודותיכם - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וורלד אקדמיק.

19.2.    אתם מתחייבים כי לא תבצעו כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי וורלד אקדמיק או אתר וורלד אקדמיק באינטרנט, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

19.3.    וורלד אקדמיק לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלכם, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרתם את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרתם אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנתם את סיסמאותיכם לעיתים תכופות, כמומלץ בתנאים אלה.

 

20.   קניין רוחני

20.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של וורלד אקדמיק בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של אתר וורלד אקדמיק באינטרנט, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות השוברים ו/או קופונים, תיאור השוברים ו/או קופונים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

20.2.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של וורלד אקדמיק מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.

20.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, בבסיס הנתונים באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, ברשימות השוברים ו/או קופונים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר וורלד אקדמיק באינטרנט בלא קבלת הסכמתה של וורלד אקדמיק מראש ובכתב.

20.4.    אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר וורלד אקדמיק באינטרנט לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של וורלד אקדמיק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

20.5.    אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

20.6.    אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו וורלד אקדמיק, אלא בכפוף לקבלת הסכמת וורלד אקדמיק לכך מראש ובכתב.

20.7.    השם וורלד אקדמיק באינטרנט וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר וורלד אקדמיק באינטרנט (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של וורלד אקדמיק וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של וורלד אקדמיק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

21.       זכות לעיין במידע

21.1.    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי וורלד אקדמיק משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. וורלד אקדמיק תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לוורלד אקדמיק לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם באתר וורלד אקדמיק באינטרנט - יוסיף להישמר בוורלד אקדמיק על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.

21.2.    אתר וורלד אקדמיק באינטרנט משתמש ב"עוגיות" (Cookies) כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלכם, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וורלד אקדמיק באינטרנט, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות וכדי לסייע בתפעולו. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר וורלד אקדמיק באינטרנט ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלכם. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מדורים ומידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, ווורלד אקדמיק נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי אתר וורלד אקדמיק באינטרנט יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

21.3.    אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרו, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר וורלד אקדמיק באינטרנט או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה- Cookies במחשבכם בכל רגע. הואיל ועוגיות מונעות מכם לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק מידע אחר בדבר העדפותיכם, אל תמחקו אותן אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר וורלד אקדמיק באינטרנט.

 

22.       תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין אתר וורלד אקדמיק בקשר עם רכישה באתר וורלד אקדמיק באינטרנט. אם הצטרפת כחבר במועדון החברים של וורלד אקדמיק יחולו עליך גם התנאים שאושרו על ידך בעת הצטרפותך למועדון הנ"ל. במקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי ההצטרפות למועדון החברים, יגברו תנאים אלו.

 

23.       דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

הרשמו לניוזלטר שלנו כדי להתעדכן בכל החידושים.

© CSM 2015 - All rights reserved.