השכלה

PhD in English, The Pennsylvania State University, August 1998.

Masters in English, Haifa University, 1993.

B.A. in English, Haifa University, 1990.

B.A. in Teaching, Haifa University, 1990.

מינוי

חבר המועצה האקדמית

שפות

Fluent in Arabic, Hebrew, English

ד"ר ג'מיל חאדר

אנו מעריכים את רכישת הידע במהלך היווצרותו של החוקר כמו את הצמיחה האינטלקטואלית שלו בחשיבה ביקורתית, פתרון בעיות ודמיון. אנו מאמינים שהתפתחות הוליסטית זו מאשרת השקפות חדשות ושונות, הבנה עמוקה יותר, מוטיבציה עצמית וכישורי מודעות עצמית. הגישה החדשה הזו היא אחד הדברים שאני הכי אוהב ב-וורלד אקדמיק אונליין.

פרסומים

Arab women's lives retold: Exploring identity through writing
NAH Golley
Syracuse University Press, 2007
74 2007
Subaltern cosmopolitanism: community and transnational mobility in Caribbean postcolonial feminist writings
J Khader
Feminist Studies 29 (1), 63-81, 2003
43 2003
Un/Speakability and Radical Otherness: The Ethics of Trauma in Bram Stoker's" Dracula"
J Khader
College Literature, 73-97, 2012
26 2012
Teaching race and anti-racism in contemporary America
K Haltinner
New York, NY: Springer Publishing Company, 2014
19 2014
Cartographies of Transnationalism in Postcolonial Feminisms: Geography, Culture
J Khader
Identity, Politics, 61-90, 2013
18 2013
Race Matters: People of Color, Ideology, and the Politics of Erasure and Reversal in Ursula Le Guin's" The Left Hand of Darkness" and Mary Doria Russell's" The Sparrow"
J Khader
Journal of the Fantastic in the Arts 16 (2 (62), 110-127, 2005
13 2005
Postcolonial Nativeness: Nomadism, Cultural Memory, and the Politics of Identity in Louise Erdrich's and Michael Dorris's" The Crown of Columbus"
J Khader
ARIEL: A Review of International English Literature 28 (2), 1997
13 1997
Žižek now: Current perspectives in Žižek studies
J Khader, MA Rothenberg
John Wiley & Sons, 2013
12 2013
Will the Real Robert Neville Please, Come Out? Vampirism, the Ethics of Queer Monstrosity, and Capitalism in Richard Matheson's I Am Legend?
J Khader
Journal of Homosexuality 60 (4), 532-557, 2013
11 2013
Humanizing the Nazi?: The Semiotics of Vampirism, Trauma, and Post-Holocaust Ethics in Louise Murphy's The True Story of Hansel and Gretel: A Novel of War and Survival
J Khader
Children's Literature 39 (1), 126-143, 2011
10 2011
Transnationalizing Aztlán: Rudolfo Anaya's" Heart of Aztlán" and US Proletarian Literature
J Khader
Melus 27 (1), 83-106, 2002
8 2002
The Living Dead in Palestine and the Failure of International Humanitarian Intervention
J Khader
Truthout (8 Nov. 2015). https://truthout. org/articles/the-living-dead-in …, 2015
7 2015
Žižek’s Infidelity: Lenin, The National Question, and the Postcolonial Legacy of Revolutionary Internationalism
J Khader
Žižek Now: Current Perspectives in Žižek Studies. Eds. Jamil Khader and …, 2013
7 2013
Repeating Fundamentalism and the Politics of the Commons: The Charlie Hebdo Tragedy and the Contradictions of Global Capitalism
J Khader
Islamophobia Studies Journal 3 (1), 12-28, 2015
6 2015
Dystopian dark tourism, fan subculture and the Ongoing Nakba in Banksy’s Walled Off heterotopia
J Khader
Tourism and hospitality in conflict-ridden destinations, 137-152, 2019
5 2019
Architectural parallax, neoliberal politics and the universality of the Palestinian struggle: Banksy’s Walled Off hotel
J Khader
European Journal of Cultural Studies 23 (3), 474-494, 2020
4 2020
Concrete Universality and the Ends of Revolutionary Politics: A Žižekian Approach to Postcolonial Women’s Writings.”
J Khader
Everything You Always Wanted to Know about Literature but Were Afraid to …, 2017
4 2017
Postnational Ethics, Postcolonial Politics: Raymonda Tawil’s My Home, My Prison
J Khader
Arab Women’s Lives Retold: Exploring Identity Through Writing. Ed. Nawar Al …, 2007
4 2007
The Arabic Fantastic and ISIS Terror: The Aesthetics of Antiterrorism and Its Limits
J Khader
Middle East Report, 32-40, 2017
3 2017
Denied the right to education
J Khader
World University News 10, 2015
3 2015