השכלה

B.A – Social Science, NCOI Opleidingen – Ervaren praktijkdocenten, Netherlands

מינוי

יחסים בינלאומיים

שפות

Fluent in Hebrew, English, Dutch

אורן סבג

מאז היום הראשון אנו דוגלים בהיבטים המודרניים של נוף החינוך לדוקטורט, שירותים אשר כוליים תמיכה והקלה על ניהול המחלקות, כלומר: חידוש תכניות התואר השלישי שלהן, תקשורת חלקה בין סטודנטים, מנחים ויועצים לתארים מתקדמים וכו'. ראינו כיצד תמיכה בסיסית זו, מספקת גם מבנים מהימנים לבניית שיתוף פעולה ועבודה בין-תחומית, כממד נורמטיבי של חינוך לתואר שלישי.