יוזמות ותוכניות עתידיות

התוכנית שלנו מציעה 4 יעדים לשיפור ההשכלה והקריירה האקדמית של החוקרים, ואנו עובדים קשה על יישום אבני הדרך כדי להשיג יעדים אלו.

התוכנית שלנו מציעה 4 יעדים לשיפור ההשכלה והקריירה האקדמית של החוקרים, ואנו עובדים קשה על יישום אבני הדרך כדי להשיג יעדים אלו.

העשרת חווית הלמידה

הצוות, החוקרים וחברי הסגל שלנו מוזמנים להשתתף ולשתף פעולה במסגרת הסדנאות שלנו. זהו מרחב פתוח לשיתוף ולדיון, בו ניתן ללמוד על שיטות עבודה מומלצות, מתודולוגיות מחקר וונושאים נוספים. סדנאות אלו נערכות מדי פעם במהלך השנה ובמקומות שונים.


מחקר וחינוך מקצועי בהתאם לעידן ההתפתחות המהירה שבו אנו חיים

התאמת ותיאום הקודים והפרקטיקות שלנו לעולם המשתנה במהירות במאה ה-21 על ידי עדכון התהליכים הניהוליים והחינוכיים שלנו. אנו דוגלים בקשרים סינרגיים, מוצקים, מודעים ומועילים הדדית עבור החוקרים, המרכז והפרופסורים שלו.


ייצוג מגוון

אנו מחויבים לגיוון ולייצוג רב-תרבותי בקרב תלמידינו, ותמיד נילחם במחסומים ובאתגרים המוסדיים שבהם הם עלולים להיתקל בדרך. מגוון הרקעים של התלמידים שלנו עוזר להעשיר את החוויה של עבודה ושיתוף רעיונות יחד.


משוב תמידי

ב-W.A.O אנו מקדמים ומשקיעים במשוב מתמיד ובתקשורת פתוחה. אנו דוגלים בשיח מדויק ואפקטיבי בין הסגל לצוות, על מנת להפיץ ולפרסם משאבים בנושא הפיקוח וליצור תקשורת קבועה בין כל המשתתפים.

התוכנית שלנו מציעה 4 יעדים לשיפור ההשכלה והקריירה האקדמית של החוקרים, ואנו עובדים קשה על יישום אבני הדרך כדי להשיג יעדים אלו.

החזון שלנו הוא לקבל הכרה עולמית בזכות המחקרים הבינלאומיים והתוכניות החדשניות שלנו המעצימות כל חוקר ודוחפות אותו להשיג את התרומה הגבוהה ביותר לידע האקדמי לטובת הכלל.

W.A.O הוא מרכז אקדמי בינלאומי ומקצועי של דעה ומחקר. משימתנו היא לספק פורום בין-תחומי לדיון ודיבייט על מחקרים אקדמאים בנושאים העכשוויים.

המשימה שלנו

לחקור ולנתח אתגרים חברתיים.

W.A.O שואפת לקדם הישגים ולבנות את המחקר של הסטודנטים בהקשר בינלאומי, תוך מתן ניהול אחראי ומודע שהוא ישר, מתמיד ומועיל. השאיפה שלנו היא להגביר את הפעילויות שלנו ואת תוכניות התמיכה המכוונות ללימודי דוקטורט.

המשימה שלנו

לחקור ולנתח אתגרים חברתיים.

W.A.O שואפת לקדם הישגים ולבנות את המחקר של הסטודנטים בהקשר בינלאומי, תוך מתן ניהול אחראי ומודע שהוא ישר, מתמיד ומועיל. השאיפה שלנו היא להגביר את הפעילויות שלנו ואת תוכניות התמיכה המכוונות ללימודי דוקטורט.

הצוות שלנו

מועצה אקדמית

יו"ר שותף המועצה האקדמית

יו"ר שותף מועצה אקדמית

מועצה אקדמית

מנהלה

מנהל אדמיניסטרטיבי

מנהל יחסים בינלאומיים

יועצת אקדמית

אדמיניסטרציה